Passa på att rensa och injustera ditt ventilationssystem med rätt till rotavdrag.