23-28 Juli har kontoret stängt och 14 Juli-1 Aug har vi telefontid mellan 8.00-10.00. Du kan även nå oss vi mail sotarmaster@ost-sot.se. Glad sommar önskar vi på Östhammars sotningsdistrikt