Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Numera skiljer myndigheterna på momenten sotning och brandskyddskontroll. Medan sotning handlar om rengöring och förebyggande åtgärder, är syftet med brandskyddskontrollen att i ett tidigt skede undersöka om det kan finnas eventuella fel och brister i eldstäder, rökkanaler och angränsande utrymmen.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Följande faktorer som påverkar brandskyddet ska kontrolleras:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. När brandskyddskontrollen är utförd får kunden ett protokoll där man ser vad kontrollanten tittat på samt eventuella brister som ska åtgärdas.

Sotning och brandskyddskontroll (msb.se)
Hur får jag tag på sotare? – Östhammars kommun (osthammar.se)